Énekkar

Pannonia Cantat 2006

Pannonia Cantat fesztivál 2006
Pannon fesztivál meghívó(2003)
  Események és beszámoló a fesztiválról

Kórusunk története:

  Az éneklés, énekkari munka tisztelete mindig kiemelt szerepet kapott iskolánk életében. A közös éneklés természetes volt az elemi iskola időszakában is, hiszen az ének órákon kívül a templomi éneklés rendszeres, mindennapos volt.
    A tanítók zeneileg felkészültek voltak, sokan közülük kántortanító volt.
Természetes volt az is, hogy egy-egy iskolai ünnepélyen osztálycsoportok közös énekkel szépítették a hagyományos megemlékezéseket.
    1904-ig a Széchenyi téren álló (ma Kossuth tér) központi iskola udvaran, majd az iskolakörzetek kialakulásával mindenki a saját iskolaudvarán tartotta ünnepeit.

Az énektanítás mesterei közül elsőként Kecskés Ernő munkássága emelkedik ki, aki már 1904-ben elkezdte énekórárin a hallásutáni daltanítás mellett a szolmizáció előnyeinek, titkainak megfejtését, továbbadását. Tapasztalatait 1906-ban módszertani könyvekbe írta le. (Megyei Könyvtárban található). Tudását tanító társaival továbbképzéseken osztotta meg. Módszerei ma is hasznosak. Az iskolában tanító férfiakból énekkart szervezett. 1923-tól, nyugdíjba vonulása után - az iskolatörténet szerint - az iskola zenei életében 1958-ig Trutzer Lajosné, Takár Imre és Arató Józsefné énektanári tevékenysége emelkedik ki. Az ő munkásságuk alatt jutott el Kaposvárra is folyóiratokon, könyveken keresztül Kodály Zoltán ének-zenei nevelésének módszerei, a zenei nevelés nemzeti felemel kedést sugárzó gondolatai.

    Az iskolán kívüli szereplések első rangos eseménye 1938. junius 6-án volt az "Éneklő Ifjúság" kórus esten. A hagyományteremtésbe közbeszólt a történelem, a következő hangversenyt csak 1947. májusaban tarthatta meg városunk. Ezen a hangversenyen már iskolánk kórusa is szerepelt.

    1958. szeptemberében Zákányi Zsolt került az énekkar élere. Hatalmas energiával, nagy lendülettel indult meg az énekkari munka. A rendkívüli, következetes munka eredménye lett az 1961-ben megrendezett nemzetközi énekversenyre való meghívás Debrecenbe. Nyáron pedig Csillebérc fái között töltött vidám két hetet jutalomból a kamarakórus, ahonnan arany díj,jal tértek haza.


 

    1962-ben merésznek tűnő önálló estet tartott az úttörőcsapat. Jávori Béla újságíró így írt erről az estről a Somogyi Néplap 1962. április 6-i számában:

    "A gondolat önmagában tetszett, hisz régi kívánság teljesült ezzel: Az évenként megrendezett iskolai kórusbemutatók csak részben oldották meg a legifjabb generáció zenei fejlődésének propagálását. Ismerem már, a Május 1. utcai iskola kitűnő képességü kórusait, nemegyszer felhívták magukra a figyelmet az utóbbi időben. De sehogy sem tudtam elkepzelni a műsort, mely gyermekszereplőkkel három órán át leköthetné a közönséget, s összességében is tartalmas, szép estét szerezne.Szép est volt, tartalmas és példamutató. Kíváncsian várjuk, talál-e követőre..."
    A következő év még színesebb műsorról tanúskodik. Az 1963 május 27-én megtartott műsoros est szereplői közül ma már sokan zeneiskolában tanítanak, önálló hangversenyestet tartanak. Igy: Balázs István, Csajághy Mária, Dárday Arpád és Kardos Kálmán, aki minden hangversenyen, iskolai ünnepélyen mint régi diákjön vissza az iskola kórusához és kíséri az énekkart változatlan lelkesedéssel. H. Kovács Zoltán azóta orvosi diplomát szerzett és tagja a Kaposvári Vikár Béla Kórusnak. Az énekkar volt tagjai ma már jelentős szerepet töltenek be a megye és az ország életében: Faragó Béla zeneszerző a "180" modern zenei stúdió alapító tagja, Bokor Pál az Állami Hangversenyzenekar tagja, Hartenstein István az Operaház tagja, Szép Emőke, Balázs István a Capella Savária művészei, Gallai Judit a Budapest Hangversenyzenekar tagja. Kórusvezetői pályára készülnek: Dárday Árpád, Szörényi Andrea, Hauk Erika, Virovácz Gyöngyi, Argány Brigitta, Sólyom Emese. Hivatásos énekesek: Pálfi László, Zákányi Emőke, Zákányi Zsolt, Magyar Róbert. Enekesi pályára készül: Tóth Mónika, Teremi Beatrix, Somlai Anita.

1963-ban a kamarakórus ismét eljutott Csillebércre. A találkozón Kodály Zoltán tanár úrral is beszélgettek az énekesek. 1966-ban a Magyar Uttörők Szövetségének Országos Elnöksége az úttörőmozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Debrecenben rendezte meg az úttörő kamarakórusok elsó országos fesztiválját. A fesztiválon résztvett kamarakórusunk arany oklevelet kapott.

    Itthon közben állandó szereplői dalosünnepeknek, Daloló Somogy-nak, úttőrő kulturális bemutatóknak és sok-sok városi ünnepnek, amelyről a kórus krónikálja örzi a kedves emlékeket. "Az általános iskolai ének-zene tanítást, melyet Kodály alapozott meg, nem lehet eléggé dicsérni, amikor a Tóth Lajos iskola gyermekkara szól, Zákányi Zsolt vezényletével.A gyermekhang művészei, állíthatjuk túlzás nélkül. Kodály: Pünkösdölő, Lengyel László szerepelt műsorukban. A nézótérról felhangzó taps nagy sikert köszönt meg." (Somogyi Néplap 1972. december 11.)
A kórus kiemelkedő szereplései kőzé tartozik az "Éneklő Ifjuság" rádiós vetélkedö. 1974-ben a sok sikeres rádiófelvétel és hangverseny jutalmául bejutottak a legjobb hat kórus közé, és megnyerték a rádió nagydíját is. Lemezfelvétel készült a díjnyertes kórussal három ízben.

    Az évenként megismétlódó hangversenyek közé tartozik 1974-től a "Három város kórustalálkozó". (Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár) 1990-től Veszprém város is csatlakozott, a most már kétévenként sorra kerülő találkozóhoz. Nagy tisztelettel hódolt az énekkar több hangversenyével Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Farkas Ferenc zeneszerzők munkássága előtt. Nagy élmény volt iskolánk tanulóinak Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc zeneszerzőkkel való személyes találkozás, beszélgetés.

    Az énekkar kiemelkedő teljesítményt nyújt. Városi, megyei ünnepségek szereplője. Számtalan rádió- és tv felvétellel ismerték el munkáját. Az Éneklő Ifjúság hangversenysorozaton 3 évtizede állandóan arany minősítést és több alkalommal "Év kórusa" címet nyert. A sok-sok sikeres rádiófelvétel jutalmául három alkalommal készült a kórussal lemezfelvétel. Hagyománnyá vált a kórus életében az évenként megtartott "Három város kórustalálkozó", melynek gazdái 1972-től Zalaegerszeg, Szombathely és Kaposvár város és a zenei tagozatos iskolák. 1990-től Veszprém város is csatlakozott e szép hagyományhoz.


 


A kórus életében kiemelkedő eseménynek voltak tanúi a kórust tisztelő zenebarátok 1990 tavaszán. 30 éves találkozóra gyűlt össze sok-sok énekes diák. A kiállításon, a hangversenyen és az esti beszélgetések alatt elmosódtak tanítványok között a korkülönbségek, egy családként örültek egymásnak és a felcsendülő ismert Kodály-Bárdos müveknek, XVI. századi mesterek alkotásainak. E kórus tette országosan majd Európaszerte ismertté iskolánk nevét. Az énekkar jó közösséggé kovácsolódott. Szorgalommal, egyforma erőfeszftéssel készül ma is az iskolai ünnepségektőlkezdve a nemzetközi versenyekig. A kórus munkáját mindig szívesen támogatta tantestületünk, tanftványaink szülei, a város vezetői. Rangja lett az ének tantárgynak, az énekkari munkának. Ezért talált mindig segítőkre. Nem volt gond, hogy hányan és kik kísérjék az énekkart szereplésekre, sem a rendkívüli próbák engedélyezésével, külföldi utak szervezésével. A mérleg másik oldalán mindig ott állt a könnyeket, mosolyt csalogató művészi éneklés, a vastapsok, a trófeák.


 
 

1997-től a  a Nagykórust  dr. Kerekesné Pytel Anna vette át.  Vezetésével megőrizték a kórus eddigi eredményeit az aranyminősítés diplomával és Év kórusa címet.


2007-től Varga Anita vezeti a kórust elődeihez méltóan, számos sikerrel.


Eredmények:


A kicsinyek kórusa
 


 
    1970-től dr. Kerekesné Pytel Anna vezeti az énekkart. Kezdetben iskolai űnnepélyek, önálló estek szereplői voltak. A kétműszakos tanítás miatt, sokszor vándoroltak a város távolabbi utcáiba - esőbe, hóba járva - próbatermet kérni. (IKV ebédlője, Ruhagyár nagyterme, ÉDOSZ Művelődési Otthon). A zenei tagozat bevezetésével magasabb óraszámmal tanítottak a tagozatos osztályokban, a szülők azonban megérezték a zenei nevelésben rejlő személyiség formáló erőt, titkokat, egyre nagyobb lett a jelentkezók azáma. Sokszor terveztük, hogy 2 zenei osztályt indítunk, de kevés osztályterem miatt ezt nem tehettük meg.


    A város hamar felfigyelt a jóhangú gyerekekre, akik a többszólamú éneklés mellett a zenei órákon tanult népi játékokkal, furulyaszóval köszöntötték az idős embereket, a kórház betegeit, üzemek kiváló dolgozóit, obsitos katonákat, óvodás csoportokat, újszülötteket.

    1972-től szereplői a városi dalosversenyeknek, megyei gáláknak, kiemelt városi rendezvényeknek. A 70-80 tagú kórusban már az első osztályosok is helyet kapnak, akik a nagyobbak segítségével hamar megismerik a közösséget, tanulják a kórusmunka, éneklés titkait. Munka mellett sokat kirándulnak a közeli erdőkbe, műsoros délutánokat rendeznek egymás örömére. Munkájuk elismeréseként, a Kórusok Országos Tanácsa megbízásából az iskola megkapta a "Kicsinyek Kórusa" országos Kórustalálkozó szervezését. 1986-ban volt az első találkozó Kaposváron, majd 1987-ben Nyíregyházán. 1989-ben ismét visszakapta Kaposvár a megtisztelő feladatot, melyet az első találkozón hagyományként indított. A Kicsinyek Kórusainak találkozója kaposvári sikerében sokat vállaltak a város iskolái, énektanárai, és a szülők.


   

Eredményeik:


1997-től vezeti a Kicsinyek Kórusát Pécsiné Hauk Erika, aki maga is az iskola tanulója volt. Azóta a kórus létszáma 110 főre emelkedett. Elsődleges céljuk a felső tagozatos kórus utánpótlását biztosítani, mely már számos nemzetközi kórusversenyen szerepelt kiváló eredménnyel.A kórusok elérhetősége:

Email:admin@kodaly-kap.sulinet.hu